Mentorzy

Maciej
Grzegrzółka

Ma ponad 30 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych. Jest inżynierem – specjalistą organizacji i zarządzania. Pracował zarówno w firmach produkcyjnych jak i handlowych, w tym w obszarze nowych technologii zawsze  starając się rozwijać swoich pracowników. Ma też doświadczenia międzykulturowe z pracy za granicą.  Od roku 1991 jest szefem firmy zajmującej się doborem kadr na stanowiska kierownicze (executive search). W trakcie tej pracy miał okazję analizować tysiące karier kierowniczych i zastanawiać się, jak świadome kierowanie swoim życiem i praca nad własnym potencjałem wpływa na osiąganie sukcesów. Lubi pracę z ludźmi; sprawia mu satysfakcję, jeżeli może przyczynić się do ich rozwoju; chciałby aby jego praca wiązała się z tworzeniem wartości, a nie miała wymiar tylko businessowy –  stąd od roku 2006 zajmuje się także coachingiem i mentoringiem biznesowym.